Skip to main content

Full text of "An céad léightheóir Gaedhilge"

See other formats


Atl CeAT) Léi5teóiR 5Aet)it5e 
&\\ n-A óuft AinAC •oo connuA'ó nA SAeitilse, 

1 mto&ite Áca cWé, 

1902. 
BOSTO* COTXFOI UBRART ' 
CHlfcbTNUT Hll-UMAt»», aiBa C15 Atl CtÁU. uttntR. Atnm ccacua. UAOO. 

An Cé^o Cuíx), 
1 


tlÓttA Att r§01l. 


3 


2 


eóm A^ur uomÁr. 


5 


3 


An ^AbAtt. 


7 


4 


An cincín. 


9 


5 


Ain^eAt) A^ur teAbAip. 


11 


6 


A^ uAttttAmu, mónA. 


13 J 


7 


An cau -oo bí leómce. 


15 1 


8 


nónA ní "b|MAin. 


17 1 


9 


Au, bAmc coince. 


19 


10 


nÁ -oéAii 5010. 


21 


11 


cau nó]\A. 


23 


12 


Chaijvo "pÁ'n uí}\. 


25 


13 


nÁ btiAiL u'avaI. 


27 


14 


Ua|\ éir t)til a bAite. 


29 


15 


A11 T)Á jAbA|\. 


31 


16 


An tduíja rém. 


33 


17 


An mbAibe rém. 


35 


18 


A5 fÁ^Ái'L 11A r^oile. 


37 


19 


A5 cun pnÁuAÍ. 


39 


20 


tnr A11 mbAibe mon. 


41 


21 


1 meAru, 11 a mbbÁú. 


43 


22 


An rproeóu,. 

An *0<v|u\ Ctno, 


45 


23 


Caúaí A^nr a cApAlb. 


47 


24 


An bttUAc 11A ViAbAnn. 


49 


25 


A11 bon-onb Au,ur ah rpioeó^. 


50 


26 


A11 "LaoJ 05. 


52 


27 


Cau Site. 


54 


28 


CAonA Cumn. 


56 


29 


ComAineAm Aimnne. 


58 


30 


An u-émín An aii ^c^AOib. 


60 


31 


'PocbAi'óeAcu- 


62 


32 


UÁibbeACA comAinim. 


63 


33 


AnÁbngA'ó. 


64 


34 


poncA. 


64 3 "ffcUfc? 

A11 CÓAT) CU1D, Att Sgoil. 

i._nónA Ati sjjoit. 

b 


: b 


bó 


: mo bó-]\\ 


b&ite 


: & bAite 


bÁn 


: bó b<vn : ah bó bóvn 


bí 


: bí : iuiaij\ bíor 
pÁifoe 


bAite 


F eA r$ 


U]A1Att 


fiAib 


4 


3ÍOf 


fÁfCA 


h<vice 


e&jtA 


OrviAin 


A^Alb 


OCjVv] 1. 1f pÁMroe 05 t10|\A tlí t)|\iAin. 

2. Díonn fT A5 wit Aj\ fsoib r°r- 

3. t)í fí 05 ntiAi|\ |ius a mAtn tei A5 ufUAtt 

A|\ An rsoit í. 1 X U dfc 4 

4. t)T eAgtA AJ\ t1ój\<\. 

5. t1tiAi|t t)í fí uAtriAtt fA fsoit ní -jtAit> 

eAjtA tnjq\i. 

6. t)í oqiAf tnfifu. 

7. t)T AjtAri Ajtif itn as Uha t)Am x)i, Ajtif 

fUAIf, tlÓJtA 1AT). 

8. Annfom t)T tlófiA fÁfUA. 

9. tlUAIft t)T fT A<5 Uj\1Att a t)Alte, t)T t)Ó 
t)An fA flÓT). 

10. "1f tiom-fA An t)0 t)An fom," A|\f4 

tlÓflA. 

11. "tlft t)Ó t)An A^Alt)/' AjAf a VÍnA. 

12. u Ca, Agtif if T fm T," Aj\fA ttój\A. 

13. " CAraé An u-Amm aua tn^]\i ? ' Aff^ 

"UnA. 

14. " t)AinT aua AgAmn tii|\|\i," A|\fA HofA. 

15. "1f T)eAf An u-Amm fm/' A|\fA UnA. 

16. " flA gttlAlf n-A tlA1C.e, W "A|\fA tlófA," 

mA|\ nT culm T ntiAif t)Tof f eAftg tnj\j\i." 

17. " Ó ! ? A|\fA ÚnA, "nft mife aj mit n-J 
tiAice." < eóm i Corr.Áj / //, 
2.— eoin A5«s uornÁs. 

U : 


t 


cój : "oo cóg 


cín : 


mo cíj\ 


cniAtt : *oo cjvi&tL 


c&ob : 


M1 *OÁ ÚAOO 


ah bócAn : *oo'n bóc<vp 
! 

, c&nfa 


cu 5 


bic 
ciAn 


x>eire 


b^nb 


ÚAob 


JA1C 
btntte 


nómpA 


ceAnc&ib 


CÁ1T115 


1TIA1C 
mAi'oí 


VJAC& 1- T)0 tfUAtt e01H ASlíf COtTlAf, tA, fAtt 

uíjt Af t>Aite mójt. 
2. tDtiAit fiAt) ftiAf toótAtt mOfi. 

3. t)T f At AfvT) A^ Att T)A UAOt) T)o'tt ttOtAJt. 6 

-i. tXvm BOin ftAU i t)Atn Coniv\f ftAU. 

5. "1f T)eAf Ati trivvroe é feo A5Atn," AffA 

6óm. 

6. "tH T)eife é ha ah mAiT)e feo A5v\m- 

fA," AflfA CotriAf. 

7. t!)í ceAficA f a j\ót). 

8. Ult f1AT) Afl 11A CCAflCvMt). 

9. C05 f1AT) 11 A T11A1T)Í. 

10. lí)iKMt fivVO -] fittvMS ftAT) tiv\ ceAfiCA teó. 

11. tM CfUMH AJtlf A lK\t t>A1lt) Afl A11 flÓT) 
tK\]\ Afl fv\T). 

12. Do |\HA13 fiAT) HA tniiCA mivMj\ tv\ini5 
fu\T) ftu\f teo. 

13. fttt 11 v\ ttU1Cv\ I1v\tv\. 

14. UvMtlvVlt Uv\|\ A élf f111 tA1H15 Uv\|\t) A]\ 

A11 fvÓT). 

15. T)o fev\f fé fiómpA. 

16. ÚH5 60111 tnntte ttiv\it T)o'n Uv\|\l3. 

17. C/115 Coniv\f t)intte T)o'n UAfvt). 

18. Cv\itii5 FeAfig Afi A11 UAjtt). 

19. T)o fiit 60111 1 ConiAf teo fém a t)v\ite 

1 evVgtA 0|\f a. 

20. 11To]\ tjVk\tt 60111 rk\ CotriAf fv\'n cíjt 

Aj\íf tiv\i]\ Af, tnú óVi Atti fom. 

ceAóu S5iiíbneóineAcuA. 

T)o n\u\Ul Oóin A^ti^ UotnÁf j&'fl cíji, 
3,— Atl 5AbAK 

S, r : S, f 
pl : *oo f íi 


SíLe : & Síte 
pín : -oo pn 


Síte fae&j ; a SíLe beAj; 
fexvp : -oo feAf 
cóc^ 


T)0]An 


pÁimg. 
5*b*}1 


510CA 

i 


clóc& 


s°r™ 


fÁfCA 
s A r«r 


rnuirmcii\ 

1 í 1. t3T tliAtt Ó5 A^tir Síte tDe^s A5 mu 

a ttAite, tA 5 o n rs° 1 ^- 

2. t)í cóua X)e^r A|\ HlAtt. 

3. 13Í ctóCA so^m a|\ Síte, -\ mÁtA 'n-a 

T)ot\n aici. 8 

4. "tfí't AfAn fA mAtA &5&c, & STte," 

AffA tflAtt. 

5. " Ca 510UA t)6A5 AgAm Ann ? " Af f a Síte. 

" An Ait teAU é ? " 

6e Ctis fí An 510UA Af Am tdo tfiAtt. 

7. £)tiAtt 5At)At\ teo fA fot). 

8. T)o fít STte gtif UAft) t)T Ann. 

9. "tfT UAflt) é flÚT)/' AffA tftAtt. " f 

5At)Afl é." 

10. X)o feAf An 5At)Aj\ fA f Ot). 

11. T)o feAf tfiAtt, t t)0 feAf STte. 

12. " Ca An 5At)Af f o umn 'oaji tiom f ém " 

Aff a STte. 

13. " Ca fT umn, -\ nT rriAit tiom f om " Aff a 

tftAtt. 

14. T)o fín tfiAtt An u-AfAn f a n-A T)ém, -j 

ÚO5 fT n-A t>eAt é. 

15. TVtt fT é. 

16 11T f at)a 50 |t<yit> fT ftAn AfTf, i fit fi 
téi fém. 

17. t)T tfiAtt t STte t)eAg fAfUA Annfom. 

18. tftiAif tAimg fiA*o a t)Aite, x3 mntf fiAt) 

An fgéAt. 

19. t)T mtnnnutf An t)Aite fAfUA. 

20. " tflAit An cAttm 1 mAit An SAftíf ," 

Attf a DAro teO. 9 
«. -; r V% CeA|\C T1Ó]AA. 

4.— Atl citicín 

v. V 

puAip : ní £iiAin 


'p&l : be^n pAL 
re&n : reAn-£eAn 
por : a por 
tojig 


cúmne 
ci|icín 


-oub&iiic 
rtnci 


mÁÚAin 
rgiAcÁm 1- 1f t>eA11 f?1At triAtA1]l tlO|\A. 

2. bíonti a tAti ceA|\c aicl 

3. t!)T ceA-|\c t>eA5 aici tiA|\ fAf tno|AAti. 

4. t)í ceAtin mit> tnjtjvi Agnf co^a go^triA 

puiti. 

5. t3T ftíite giAf a Aict Agtif got) t)eA$ ^oeAf. 10 

6. £)T fjiAÚAm t)|\eACA tnfijvi. 

7. £)T feAn-feAfi aj\ aíi jtoi) ía. 

8. A5 mit a t)Aite t)0 t)T fé. 

9. t3nAit ceAjtc tlofiA tnme (fAoi). 
10, COg Ati feAn-feAft teif a t)Aite T. 

11. t)T tlOflA UAtTIAtt fAT)A £Á tOjtg. 

12. tlTof, f aj fT cumne mf An aiu gAn a 

uoijt Ann. 

13. tlT fUAItt fT T HÁ nT f ACA fT T, 

14 t)tiAit An feAn-feAjt f a (tim) tlojtA uAfi 
a éif fm. 

15. "Hí fACA TM CeAflC í>eA5?" AflfA tlOftA. 

16. " Ca ceAfic t>eA5 t)jteAC AgAm/' Ajt 

feifeAn. 

17. "^tlAttAf fA tlÓT) T." 

18. Ctig fé 130 tlofiA T. 

19. "Oo tn a cijtcm fém T. 

20. "tlT flAlt) A f10f fOin AJAm/' AT)tlt)A1ttU 

An feAn-feAjt. ceAóu S5RíóneómeAcuA 

t)í ce&nn mit) 111 nni Ajur cor^ ^onm^ rúiúi, 11 5 AltlgeAT) A5US teAt)A11l ( 

p: p 
pót : ^ pótt 

PÁTVflMg : A PÁ*0|AxM5 


póc<N : mo pócA-r^ 

peArn : mo peó,nn-r^ 

p<yinc : T)o pÁipc-re 
^i|A5eA*o 
c'acaiji 


-péAÍ 
ctnrcitm 


te^li)A]\ 
O^i]ro 


0bvM]A 

ó fom 1. 1f triAit nA pAift)í pot Agtif pAT)jtAi5. 

2. CfUAtt fiAT) nn fsoite 50 ttiAt A|t 

m<yroin. 

" A* T)Utl5 U*AtA1jt A1f ^eAT) T)tl1U A 
PAT)|IA15 ? " Ajtf A pOt. 

4Í Cflg," AjtfA pAT)f A15, "ftiAijt mé J\éAt." 

" tlí't fé AJAU Anotf," Ajtf A pOt. 
tlí't," AT)tlt)A1jtU pAT)]tA15 ? " tttAfl ttlg tTlé 

A]t teAt)Ajt i Afi peAtin e." 

Cahti féin 5An teAí)A|t " Af fA pot. 

tlí't Ai|\5eAT) A5AU, a pon." 

CÁ, mAjt ftiAijt mé om' At Ai]t é Af 
mAix)in ftit Ajt fA5 mé An DAite." 

ptiAijt mé utnfutun." 3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 4 4 4Í íí 12 

11. " Ca fé im' póCA ASAtn Anoif." 

12. " t)í m'AtAij\ A5 ot>Aifi fA ft^ l r c 1 ti-Aice An tx<yite." 13. "1f é AT)t1í)A1flU fO t10m nt1A1|t T)'lA|\|\ 

mé AijtgeAT) A1|\, 'Seo utnruiun mnu 
a pAifDe t)is t t)í A5 fut 'xm r^oite." 

14. "Ajtir níoj\ fAn un aj\ An fiót) ?'' 

15. "t1Toj\ fAnAf, a Pa^ais, mAfi ní mAit 

tem' aúai|\ fin." 

16. " 11T f aca uu SéAirmf ITIac aví í)Aif t) ?" 

17. "tlí fACAr- t)T mé A5 fuú 50 meAfi-" 

18. "t)T fé mf An fiót) uAtriAtt o fcnn." 

19. "t)T a píopA 'n-A "DéAt Aige." 

20. "t)Tonn fé fáfUA ntiAijt t)Tor An pTopA 

tAn Aijje." ceAóu sstiíbneómeAcuA. 

fnAip trnfe fié&t Ajuf ftiAip ciifA cuifcitm 13 
peA'OAn i An Ca]oaVI -| An CÁj\j\. 

£.—&§ UAtttiAing rhónA. 

m : rh 

mÁCAijt : tno mÁcAirv 


tnóm : An móm ítiaic 
mi&n : níor\ rhiAn tiotn 
mAir*e 
trnfoe 
Amr\&]^ 


tÁirh 

-oéAnAtri 

buAiteAnn 


h&rJAnn 
ca1dai]\c 

CU|A<Vp 


ceme 

ctce&t 

cupÁn 1. Sm 1AT) ÚUAf peADAfi i An CApAtt -] &n 

CAjljt. 

2. Ca An rh 01 n aca t)a uAt)Aifiu a t)Aite o 

po]tu nA tiAt)Ann. 

3. 1f pada An uufiAf 50 pojtu nA !iAt)Ann. 
4 Ca fé ufií míte A^tif ua An t)ótAfi gAfit). 14 5. ir m&it ah rhóm í 6. Ca fí trat) uijvim. 

7. £t1.vYI|\ X\ 1Í1AÚv\1|\ fÓT) mOÍIA Af CAff 

8. t/115 fí téi 't\-& Láitti é. 

9. CÁ ueme teif Anoif. 
10. Ca ati ciueÁt tíof aici. 

11. CA fí A5 T)éAt1A1Í1 UAe T)0 peAT)A|l. 

12. CmtteAnn peAT)A|\ cupán u^e. 

13. Ca fé utnttue 50 mAit Aije 5^11 Ariif Af. 

14. 1f mo|\ mo rheAf A1|\. 

15. ZS iiK\iT)e Aije, cé 11 a tnuviteAnn fé ah 

Cv\pv\tt 50 tnnnc teif. 

16. 11íoj\ linpoe fm Anoif if Afíf. 

17. t)íonn fi rrivVlt. 

18. HíOfl tílAlt tOv\U tA1f, tílAtt A5AU A5 
UAt)v\1|\U 11 A 111 011 A a t)Aite. 

19. tlíofi iiiiv\n tiorn T. 

20. Ca pev\T)v\f cium, 5ti|\ mAiú ah riiAife 

f111 T)í). 15 
CaúaL a^ CAiúeAtfi cloc. 

7.- Ati cau *oo bí teómue. 

CÁ: 


óÁ 


caic : -oo caic 


clóca : 


1110 ótÓCA-pN 


ctnji : níon cuin 


cóca : 


"00 ÓÓCA-r*A 


COir* : A]A A C01f 
cjiom 
boóc 


ir*ueAÓ 


fA1C 


connAic 
ce^cc 


éAOAÓ 


icce 


CAicr/eAt> 
AÍTIAC 


omnéAri 


°T5 A1 L 1. t1\iAi|\ tAimg CAtAt i Caiu a t)Aite on 

fgoit, t)í An *oinnéAf\ uttArh a$ a 
mÁtAi|\ |\ompA. 

2. X)o t)Am CAtAt a cóua mój\ T)e. 

3. "OfgAíl CnAp mo CtÓCA-fA, A CAÚAlt, 

mAf é T)o toit é" A|\fA Caiu. 

4. ^O'lt f1AT) Agtlf T)'ót f1AT) A fAlt. 

5. t1\1A1t\ t)í Itue Agtir OtUA ACA, t)\1Alt f1AT) 

AtriAC. 16 

6. ttig CAtAt bofCA teif i t>T Att cac b>át 

te coif Caiu. 

7. t)T fiAT) A5 irmjtu cteAf T)óib fém, 

8. Cóg CAtAt ctoc Vi-a tAirh. 

9. ÓAit fé ftiAf mf An fpéijt 1. 

10. tltlAlft t)T fl Ag UeACU AnUAf t)t1Alt f 

An cau bAn fA coif. 

11. T)o teis An cau fgjteAT) mójt Af. 

12. ÍITOft rhAit teAU A CtOf. 

13. tltiAi]t connAic Caiu mAj\ fm é -oo ófiom 

fT A|\ sot. 

14. "Uc, A ÓAtAlt/' Afl fife, "ua An CAU 

bOCU mAjtt) ajau." 

15. c£ Ha tiAt>Aift é, a Caiu, a curo ; ua bftón 

mó|\ ojtm n-A tAob." 

16. " tlT cAitfeAT) ctoóA 50 bj\At AJtTf-" 

17. Ctnjt CAtAt ifueAc Vi-a bofCA é i tti^ 

fé teif a bAite é. 

18. ptlAljt fé 510UA CAOt f AT)A T)0 tTn-éAT)AC 

T ctnft fé A]\ coif An caiu e. 

19. T) fAn An cau UAmAtt fAT)A aj\ An nof 

f om ; acu tAinis f é ftAn Af Agtif if 

fAfUA T)0 bT CAtAt T CA1U. 

20. 11T ceAjtu beit A5 CAiteArh ctoc 1 n-Aiu 

A|t bit. 

ceAóu ssRibneómeACUA, 

"Hí ÓAiúveA*o cloc te cac nÁ te jitm aji tnc eite." 17 8._ nótiA ní toíHAm 1 


■ Cí : cí 
ceAtic : mo óeAnc-f a 
ctiAb&n : Iáji &n óti&bÁm 


cío]\ : *oo cíon p 
ceit : *oo ceit yé 
ceite^nn : ní ceiteAnn 
moc 

cím 

cinmit 


cti&bÁn 

funóicúe 

motAim 


néACA 
éxvo&n 

tu<yp5&nn 


cA r ó 5 

bpifce 

■oeife 1. 1f í tlOf a 11í t3|\iAin An CAitín if T)eife 

rA rson. 

2. "Do rhtífSAit fí 50 moc Af mArom. 

3. ftmne fí í f ém tittArh te mit cum fgoite. 

4. T)o ctnrmt fí tnfge t>á 1ieAT)An •] fmne 

fí gt^n é. 

5. T)o cíof fí a 5ftiAi5. 

6. Cím gtif T)eAf gtAn aua fí. 

7. Ca mAitfn néAUA aicl 

8. Ca A CtOCA t A CAfOg jtAn. 

9. ftíonn a t)f 05 a gtAn t mit>. 

10. Ca a ctnT) teAt)Af gtAn -] ní't fiAT) 
tofifue fufOicte mAf t)Tof teAt)Aif 
T)Aome eite. 18 

11. CujAnn fí Atjte *oo ceAfCAit) a mAtAf. 

12. toetfeAtin fT rnOm -\ tnfge ifueAó. 

13. SgtiAtoAnn fí An c-tifaAjt. 

14. tt)Af5Attn fT Att CtlA 1 GAtt. 

15. 11T AtojtAnn fí acu ah jttro auá pof . 

16. f!T cetteAtin fí fgéAt Af t)it Af a ItAtAijt 

nA A]t a mAtAtjt. 

17. toíonn f aú i féAn Af sac 'Qtiine t)Tof 

mA]t fin. 

18. CÁ meAf mof A^Atnn tnte Af tlóf a. 

19. fnotAtm fém 50 Iiajvo T* 

20. t)A ceAfu T)o saC tnte pAtfoe fA fgoit 

t>eit mAf t)Tof HofA tlT tofltAiti. 
19 é'itém 
M 

Éiiw 1 ra mm 

"OiAn.niAi'o a^ OAinc C01n.ce. 

9.— A5 b<\mu comce. 

*Oi : t)i 

"OiA|\mo.i'o : a T)i<vpmAro 

"OéATTATtl : *00 *ÓéAn<MTI 


t)innéA|i : mo T)mnéA]i 
*oiaix) : im' 'óiAró 
•oeir : im' tÁim t>eir 
CUA1T) 

rtieAc 


réAÓAinc 


coince 
rpeile 


•otntvnín 

u|\Arn^ 1. íf é feo TíiAtAmAiT) Ó CjtOmín. 

2. Ca fpeAt Aige. 

3. Cd fé A5 t>Amu An coijice. 

4. Sm í An pAific Annfom. 

5. £)í DiAitmAro &$ ot)Aij\ mnui irroé. 

6. HtiAitt ctiAit) fé AmAC Ajt mAit)m mt)é, 

Do t)Am fé a cOua í>e, 20 

7. Úó5 fé mnjtnTn nA fpeite Yi-a tAirh 

T>eif -] An T)tnf nTn eite 'n-A tAirh Cté. 

8. T)o Cfom fé Af ot>Aif 50 T)iAn. 

9. t)Am fé ff eAt uf AfnA nA pAif ce. 

10. 1f é t)T 50 triAit Ctim a T)éAnuA, t)Ait 

T)1A A1f . 

11. Cuaií) peAT)Af Vi-a tíiaií), i tóg fé 

AmAC Ati ff eAt. 

12. T)o teAn HofA eifeAn A5 ceAnjAt. 

13. CAI1115 "OiAjtmAix) ifueAó i tnt fé a 

T)innéAf. 

14. tltiAif t)T fm 'oéAnuA Aige, óuaií) fé aihac 

AjtTf, i teAn peAT)Af AJtlf tlóf a é. 

15. Cuavó mife aitiac teó -] t)T mé A5 

féACA111U Of f a. 

16. 1f mOf A11 ftitu X)o t)T ASAinn. 

17. Cti5 mé iAff acu Af ptmnAinn T)o 

ceAngAt. 

18. T)o teip (ctif) oftn a ^óéAnAríi •] t)T 

5feAtm mof aca. 

19. " Ca fé A5 T)tit 'oíom, a T)iAf niAiT)," 

Af fA mife. 

20. " Ca utl fO-05 f Of, a pAifT)e O15/' Af f A 

T)iAfmAro. ceAóu sgRíbneómeAcuA. 

Cu&i*ó fnvo ^mAc A5 b&mc &n óoifice. 21 io._ nA ^oéAn - goro, 

'OÁ : T)Á 

TDorhn&tt : a T)omnAitt 


•oóúAin : mo 'óóúAin 

•OOjA^f *. 1110 *ÓO]AA j p-p\ 
CAIÚp'Ó 

piOC^VÓ 


rmb&t 
ufat&it> 


uaLaiíi 
mutt^c 


■ 
imúeAÓu 


rgiobót 
teigexvn 1. CtiArá T)orhnAtt AtnAó aj\ mAram 50 tnoc 

2. t)í T)fU1CU Aj\ Att UAtAtíl. 

3. £)í fé a^ fitit)At fioirhe 50 f\Ámi5 fé An 
t>ótA}\. 

4. t)í ÍJAttA A|iT) A|\ teAt-UAOtt) An t)ÓtA1|\. 

5. T) péAC fé fUAf Agtif coiiiiaic fé cftAnn 

nt)Att. 

6. tí>T tmtA móftA t)eA|t5A At]t 

7. Ctnji fé t)tíit mr nA rmt>tAit). 

8. c 1f peAtttt 'óAtn teigeAn T)óit>," A]t 

reireAn tetr pém. 

9. " toéró ceAnn AtiiAtn A^Am aj\ cumA Ajt 

t)tt." 

10. teim ré ftlAr A|\ ttltlttAÓ AVi t)AttA. 

11. Cfiom ré A|\ nA nnt)tAit) x>o ptocAi) -] 

T)0 CU|\ Vl-A pOCA. 22 

12. ÚA11115 f eAf ^a pAif\ce AnTof UAot) tiA|\ 

T)0 1 gAnfiof t)0. 

13. ftug fé Afi T)orhnAlt bocu. 

14 " Ca sjteim A5Atn ofiu, a T)omnAitt tng," 
aj\ feif eAn, íím \ CAitfií) uu x)íot Af 
aw obAij\ feo." 

15. "tlUAIf, t)éAf T)0 'ÓOtAin \lt)Att AJAU 

t>éimfo A5 imteAcu." 
16. Ctis fé T)orhnAtt a bAite teif. 

17. ^UAIf, fé ftAU UAOt) tlA|\ T)0 ftOfAf ^ 11 

fgiot)Oit. 

18. "tlí x)o 'óAomit) eite nA titir)tA fom," 

AffA peAjt nA pAi|\ce. 

19. buAit fé DOmnAtt uai|\ no t)0, "] fgAOit 

fé a t)Aite Ag got é. 

20. tlí cOif t)eit A5 501T) o t)AOinit) eite. ceAóu S5ti1bneómeACUA, 

An ué béAf Ag 501 d -oíotpMT) yé &|\ 23 11.— cau notiA, 

5<: 5* 


geAÍ : pjit jeAÍ 
5ir\|ifeAÓ: An gir\r\f e&ó r*o 
imci§ 
cruiAije 


béicit) 
ceic|ie 


mí-Arj^ 
cr\ÁcnónA 


cÁpt<\ 
'oe^rimA'o 


e&r\r\bAlt 1. t3T CAU mOjt t>At1 A5 tlOfA tlíC ^IOttA 

p<yoj\Ais. 

2. t)í CtttAf T)tlt) 1 CtttAf t)An tI1ftjt1 ; 1 X)Á 

ftitt geAtA A1C1. 

3. t3T cettf e cofA pfliti. 

4. t3T eA|tf(t)Att f At)A téi. 

5. t>A tTlO}t A t)éAt 1 t)A t)AT1 fAT)A A CtHT) 

féAfOtge. 

6. t3T C10H mOjt A5 IIOjtA tll|t|tl. 

7. $eAtt fT T)o'n Cau t>Amne T)o tAt)Atjtu 

T)1 gAC mArom. 

8. ÚAfitA mATOin 5tt]t imti§ f T cttm nA f gotte 

1 nT íttg fT t)Atnne T)o'n Cau. 

9. HToft rhAtt te n-A cau fm. 

10. tlTOJt fUAT) An cau aCu as t)élCVÓ 1 |t1C 

An tAe, 24 

11. tltnviji tAims tlójtA a t>Aite ati u|\Atiióiv<\ 

fom T)o furó An cau A|t An utttAtA 
fioimpi. 

12. T)o ctnjt fi txa ftnt séAjtA intijri fem i 

teis fT " mT~At)A" Aifui. 

13. ÚA11115 UfUIAIje Afl tlO|lA T)1. 

14. " Umne mé T)eAfimAT) ojtu-fA A]t mAiTnn, 
a CAiuTn §it, M Afi fife. 

15. " 1TIÍ-At>A, 1HÍ-At)A/' Ajtf' An CAU Ajtíf. 

16. "CA OCjtAf OjtU, A fUlin," AjtfA tlÓftA. 

17. Agtlf T)'imtl$ fí 1 ft1A1|t fí ptÁUA 

(meifín). 

18. Ctn|\ fí t>Ainne Ann, *] T)fA5 fi Ajt An 

titttAjt é. 

19. CA1Í115 An cau, "] T)'Ot fí aví tDAinne 50 

meAtt. 

20. t)í fí f AfUA Annf om ; t>A riiAit An cAitTn 

T tlOfA tlTc $iottA p^W A1 5- 25 12.— cuaitit) fÁ'n uín, 

gÁ : 5Á 

jjAo^n : mo jAOAn-rA 
5fÁ*ó : mo 5f.Á*ó cú 


goite : a joiLe-reAn 

5A0 : do g&b ré 

jttuvir : *oo gluAir ré 
S^CAinn 

T)omnAij 

beACATÓ 


nAOAr 

reAÓnÁn 

•oíneAc 


CA01JA1 j 

AnnATÍi 
ionjnAT) 


nómíni 
ciiAinif5 

rteA r5 A 1. 'Oot)' AnnAtíi t>o í)Tot) tA fAoij\e A5 

peAT)A]t. 

2. £)Tot) f é aj\ fgoit 5AÓ tnte tA acu ArhAin 

T)1A SAtAif\n Agtif T)ia "OoítinAij. 

3. SAtA|\n nAC j\aií) mOfiAn te T)éAnAtíi 

Ai^e gUiAif fé AmAC f aVi uTfi. 

4. ttTof\ fUAD fé 50 |\Aim5 ueAC tléitt Uí 

t3j\iAin. 

5. t)í AtAf m0|\ Afi tltAtt ntiAi|\ connAic 

fé ctnse ifueAó é. 

" 'Sé T)0 "DeAÚA, A 10eAT)A1f. ? A gjtAt) ; 
CéAT) f AltUe fiOttlAU." AflfA tllAtt. 

"T)1A 1f tTltnfte T)Tí)," Afvf A tllAtt. 

iC STt mé nAC }\aií) mé Af, An fiOT) ceAjtu, 

ACU CTm A1101f 50 fUVÓAf." 

" 11T f élTHfl Trtlt A|\ feACflAn/' Aflf A tllAtt, 
u mA|\ UÁ AVi t)OÚAfl T)Tf v eAC/ ? 6. 

7. 
8. 

9. 26 

10. " Caj\ Am<\ó -] iDéimfo &$ f^t)At ^^^11." 

11. CtiArá fiAt) aitiac, 1 t)T p<yo A5 fuit)At 

mf n<\ pAi|\cit). 

12. tlT fiAit) pe<vo<y[\ |tiAtfi fiomie pn inp An 

uí|\, *] jAt) longnAt) mCft é aj jac 
nT t)o connAic fé. 

13. ConnAic fé t>A tléitt i a gAt)Aij\ -\ ah 

CApAtt t)OA5 t)T0t) A1ge 5AC tA A5 

'ont ctim nA fgoite. 

14. ConnAic fé nA CAOifuj Agtif ati u-Af<\t 

15. Conn<\ic fiAt) 11 a pi|t A5 ot>Ai|\. 

16. t1ti<yij\ tAini5 utnj\fe of\fu\, t)o ftnt) fi<vo 

fTof. 

17. C\i5 tliAtt uti<xifif5 A|\ 5AC tnte nT T)o 

peAt)A|\. 

18. T)o pioc fi<vo fteAfgA t)éAt-nA-t)0 i 

nOmTnT. 

19. C\1A1T) ft<VO ifueAC -] t)T uAe aca, n 1f A5 

peAT)A|\ T)o t)T An Soite ctnge. 

20. T)o ctiAit) fé a tDAite Annfom, -| if f AfUA 

T)0 t)T fé mAj\ geAtt A|\ A CUAIfO 

f Atl Ulf. ceAóu ssníbneómeAÓUA. 

Conn&ic yé na t>A Agtif n.\ gAbAijt Ajur n& c^oirij. 27 
13.— nÁ btlAlt T)'ASAU 

n- 

obAin : a n-obAin-reAn 


ArAÍ : a]\ n-ArAt-nA 
Áiu A]\ bic: 1 n-Áiu a]\ bic 
a céite 
An pfiinne 


biiAibrix) 
^nÁnnA 


cmnce 
neitín 1. £)í t)j\1An AJtlf A AÚAIjl A5 f1tlt)At pAlftCe 

te coif a céite 1a AtíiAin. 

2. ConnxMC tojtiAn AfAt. 

3. " Hac é fint) Ajt n-Af Ab f ém, a aúai|í ?" 

A|\fA bjtiAn. 

4 "if é ; Ajtf' a AtAijt, "-] fm é An u-AfAt 
05 úaU. ; ' 28 

5. '" ConnAic mé SéAmuf Cém, -] peAT)A|\ 

inxrm a^ uiomAinu a n-AfAit-feAn." 

6. "A|t t)UA1t f1AT) e?" 

7. "T)o t)\iAit 50 cirmue. t3í mAiT)e A5 

5ac mime aca." 

8. "tlí rhotAim a n-ot>Aif." 

9. "HTojt ceA|\u t)Oit) t)eiú corh tdiaii fom 

Ajt AfAt t)OCU," A|\fA t>1TIAn. 

10. " t)Tonn mo|\An T)Aome mA|\ fm, acu ua 

fíht AjAin nAC mA|\ fin t)éAf utifA 
a t)|\iAm/' 

11. "if 5]tAnnA An t>éAf é A5 fCAft nó A5 

5Afn]t, -] a fiAT) 5ti|\At) 1 néijvmn T)o 
útnu fé AmAC." 

12. "1f ctrniA CAjt útnu fé aiiiac. tlí ceAfiu 

A TDéAnAttl 1 n-A1U Af, t)1Ú." 

13. " Ca An fí|\inne Annfom ajau, a AúAijt." 

14. "HT "DtJAitfiT) mife An u-AfAt feAfDA 

ntiAijt t)éAT) t)a tiomAinu/' . 

15. " 1TIA1Ú An 5Af\3i\, a £)j\iAin. 11a T)éAn 

T)eA|imAT) Afl AfAt |í)eAT)A11t AJtif 

SéAmtnf." ceACU s5iiibneóitieACUA 3 

ní bu^itpt) im]^e ^n c-<vp-ót. 29 14.— UAtt éis T)tlt A bAtte, 

•oócAin : Ap n*oócMn 
T)innéA|i : An n*oinnéAn 


t>iait) : 'n-A n*oiAi*ó 
*ouc)Ainc : 50 nT)tit)<Mnc 
50 n"oéAnpvp 
riA nx)Aoine 


a ctn*oín 
CAipíní 


£a§áiL 

flACAlT) 


T)0CC1J11]A 

pAit)in L Ca x\n u-AOf 05 uAjt étf ueAóu On f^oit. 

2. tf cmnue gti|\ trntiT) ocjtAf t>o t)eit 

Ofll\A UAj\ élf Aíl tAe. 

3. £e<\c nA 5Afni|t Agtif nA CAipíní íríot). 

4. Cait> as ftht te n-A nTnnnéAf, T)f A$Ait. 

5. Sm T a tttAt,<yi|\ &s t 11 ^ ^nonn tf AnAtt, 

A5 pAjAit a nT)innéi|\ T)Oit). 

6. T)o jvmne fiAT) ot>Ai|\ triAit aj\ fgott mT)ru, 

7. "tlí't aj\ nT)mnéAj\ uttAtíi ajau fOf a 

rhAúAif ," A]\fA tléittín 05. 

8. "tlft a ctiroTn/' A|\f' An rhAUAit\ "acu 

50 t\éit) 50 fOitt, -\ t)éiT) fé AjAitt 
5An tiioitt." 

9. tltiAif, t)T a nT)OtAin itue Agtir OtuA aca, 

ttlg f1AT) tttOtAT) T)0 T)1A T T) f A£ f1AT) 
An t)OfT). 30 

10. 1f é nóf iia iix)Aome inf aíi ui$ fin 

pATOtjt T)0 fUVÚ CA|\ é1f t)T*Ó. 

11. "thiAit Caiu 11T Cém umAtnn, a tiiÁtAtjt, 

1 fmn ^5 imt ctrni fjoite Ajt mArotn," 

AfifA Áme. 

12. " T)ut)Aifiu fT stijt niAit An SAftífi é 

tteittm/' A|tfx\ flójtA. 

13. "An fTofi 50 nDtit)Ai|\u ff fin a iléttt?" 

Aflf A11 tflAtAljt. 

14. "1f f TOfl," Ajtf A HélUTn, "^ T)t1t)A1flU fT 

nTof m0 'wá fin." 

15. "An nT)tit)Aittu ? 1nnif T)Atn cat) eite 

AT)tlt)A1flU fT." 
16. "T)tlt)vMJtU fl 5t1]t T)01J tél 50 11T)éAnfAfl 

T)ocut1ifi t)Tom-f a f Of ; t>At) rhAtt tiom 
t>eit im' t)ocutitf,/' AjtfA ttetttTn. 

17. " Ca mOfiAn CAtnnue aj Caiu 11 T Cétn," 

Aflf' A11 1Í1AtA1]t. 

18. " Seo AmAC tit) Anotf, a ctAnn o ! ' 

19. "A peAT)Aifi ? imti§ teAU 1 nT)iAit) nA 

tAOJ. 

20. c< 11v\cait) me fém Ajttf ttéittm 'n-A 

tiTHAró ; sttuMf ofiu, a ttéittm." 31 15.— Atl T>A §AbAtt. ! 

jojac : &]\ jo]\c-n<\ 
5&oaji : ó'n n^AO&fi 


[ 
5<vpú]\: cte&r^ n<x nj^vpún 

5^5 : bt<\c^ n^ n^é<\j 


rmonnÁn 
me 1510VL 


c<\bó,irce 
ice&nn 


ce^ngoX 

e,\co]\)k\ 


ceójiA 

C]1<\piA 1. Sin 1AT) At1 T)A $At)Aj\ AUA Ag COtTIAf. 

2. "Oeifi CortiAf 5Uf\ tetf fém -j íiac te íi-a 

AtA1j\ 1AT). 

3. í{ Cn5 m AtAtj\ T)Atn uw>," ADetf\ fé. 

4. Ca mtontiAn A5 ati njA'óAf, tf fme aca, 

1 ttT't mtonnAn &\\ tnt aj aíi ti5At)A|\ 
ette. 

5. Ca metgtott fAT)A tetf An tt5At)A|i móf, 

6. Cé An f aú nAó tetseAnn ft<vo xnhnn mit 

1 ngAf, ^oott) ? 

7. btonn eAjtA oj\j\a 50 tmmc. 

8. tlí ceAfiu eAjtA t>ett o|\|\a fiotm gAfttji 

05. 

9. rit mo|\ t)ott) eAjtA t>eit ofi|\A j\ómpA, 

mA|\ fgtob 5Afi3|\ a mtonnAn ón 
ngAt)Afv fotn, uá rm ó fotn Ann. 32 
10. ^tlAltt fé AflTf 6. 

11. ^tiAif. "ÓT fé ifuig mf Ati njofu 

CAt>Aifue fm tAtt. 

12. Hí t)Tonn Aon ueofA te cteAfAit) nA 

nSAftíf nVIAIf t)TOf f1AT) Af ATi fgoit. 

13. t)Tonn cteAfA 50 teOf A5 An n5At)A|\ 

fom Anoif if AfTf. 

14. IteAnn fé fém -] An 5At)Af eite btAtA 

nA ngéA^ of Amn. 

15. CuAtó fiAt3 ifueAC 1 ngofiu pM)\{ A15 T)ia 

ttiAin. 

16. Ctiif m AtAif ceAn^At eAuoff a. 

17. tlT féiDijt teo mit uf AfnA fAit Anoif. 

18. 11T t)Tonn fiAt) fAfUA te Céite 50 mmic 

19. bTonn ceAnn aca A5 mit rriAf feo. -] An 

ceAnn eite mA|\ fitro. 

20. HT t)Tonn fiAt) 1 ngf a* te céite if ^oOCa. 

HT t)Tonn. ceAóu ssRíbneómeAcuA. 33 16.— Atl T)UÍtl fém 

cir\ : 

curuif : 

c&tArh : 


A]t T)CÍ]A 

a *ocurAtir 

1 n-A t)caLaiíi 


cí : 50 t)cí 
ciocr^i*ó : 50 t)ciocr&ró 
cíoncAil) : 1 t)cío]\cai1í) 
rojtxvim 
céróiT>ír 


nAoriiCA 
cijeAt\n&í 


téigmn 
tAoiriAmn 


-oucc&ir' 

teó,CA1T)í]^ 


conjn^rh ' 

Air^lT) 1. An í éhf e Af >ouTf fém ? 

2. if í, triAjt if 1 néifmn >oo fijjA'ó fmn. 

3. CÁ 5f aú AgAmn T)Af *ouTf pém. 

4. if cóiji fm ; ua st 1 ^ mó V^ ^5 Ati tnte 

*ótnne >oa úTf pém. 

5. t)A rhóf An ctu Oí Af éi|tmn f at) 0. 

6. t3T fgotuA tnCf a 1 néifmn An UAif fm. 

7. ftToí) pijt rhófA A5 ueAcu 50 tiéi]tinn 

^5 fogtAim téigmn. 

8. to' f a*oa a t)ut»jt Af 50 mmic 

9. £tiAi|t fiAt) tHA'ó i T)eoó 1 mfin^vó 1 

n-Aifgit) Annfo 1 néifmn. 

10. bA rhmic ^uf ctAtm ttíoj; Agtif uigeAf haT 

1AX). 34 

11. teAtAiT)Tf ctú riA néijteAnn 1 n-A T)UAtAtii 

TmtóAif f Oin, ntiAi|\ téráiDíf a t)Aite. 

12. CtiAit) T)Aoine haoiíiúa Af éijtmn 50 T)uT 

nA uTofitA eite. 

13. ^tlvMfv Ct11T) ACA 5j\AT)v\111 AflT) 1 *OUÍO|\ÚA1t> 

tlomne nA HCofvpA. 

14. 1f coifi T)nmn sfivVó inóft T)o t)eit AgvMnn 

T)Afi T)uT|\ fém. 

15. 1f coifi, i if cca|\u T)timn ah tnte nTt) 

T)o TiéAnArh mAfi t)v\t) nu\it teif ha 
T)v\omit) ctiAit) fvOriiAmn. 

16. 1f é OiteAn íia Haoiíi ah u-Ainm t)o t)T 

A]\ éi|\mn fAT) 0, as T3Aomit) fv\n 
ftomn eofipA. 

17. Ca ftiit AgAm 50 mt)éit) cttí téigmn Afv 

éi|\mn A|\Tf. 

18. t)éró, mAf mAit tnm fém é. 

19. 1f 015111 T)o gAC T)tnne 1 néi|unn a CtnT) 

fem T)o t)eAiiv\iii. 

20. t)Tot) ftiit ASAnm 50 T)uiocfAit) tmn 

éijte T)o T)0AnAiii niAfi t)Tot> ff, f a cttí 
teijmn. UtnjeAnn fe^]\ téijmn te*\.c-£ocót.'' 35 
^^V^^ 17.— An mbAite fém 

b^ : An mbA-nA 
be^cA : A-p mbe&ÚA-nA 
bjAÓgA : a mbjiógA-rAn 


bé^b : 1 mbé&l 
bÁT) : 1 mbÁt) 
bócAn : a|a &n mbócA-p 
cimce&tl 
*Ofioice<vo 


b&ogAt, 
-ótxvmn 


te&c-cAOib 
jvmne&'ó 


Aoibmn 
rumneójA 1. 1f 'oeAf Agvif if Attnnn é aji mtoxMte £ém 

2. if m0|\ An ueAc aua AgAinn. 

3. Ca ptnnneóSA Aif . 

4. tlí't fé fió-fA , OA o'n mbotAti rhO-fi. 

5. Ca cfAinn Ag fAf nmCeAtt An uige. 

6. if AoitDinn í Afi mbeAtA 1 n-Aji mt)Aite 

pém. 

7. Ca At)Ainn tieAg Ann sioua fiof O'n 05. 36 

8. Ca *of oióecvo nuA A|t An At)Amn feo. 

9. t3Tot) t>AT) AJAinn fAT) te T)Ut ÚAjt An 

At)Amn. 

10. t)íoT) A|t mt)|to5A ptmc sac UAi|t T)A 

mtnmTf as mit \ a$ ueAóu. 

11. T)o t>fife<vó A|t mDAT) tÁ ptmc A|t 

CA|\ítA15. 

12. Acu o tnnneAí) An T)j\oiceAT) ní t>AO$At 

mlmn. 

13. t)íonn mójtAn DAome as ueAóu úAjt ah 

T)|t01CeAT) Anoif. 

14. T)ot>' éigm t)óíó T)ut úaj\u fAT) o. 

15. t)íonn fiAT) Ag uiomÁmu a mt)0 a t)Aite 

úA]t An T)|toiceAT) ntiA Anoif. 

16. Ca coitt t)eA5 mf An aiu feo Ajt teAú- 

UAoit) An t)0úAi]t rhói|\. 

17. 1f mimc Afi mt)A mf An coitt feo. 

18. Ca ueAc t>eAg 1 mt)éAt nA coitte A]t x\n 

mt)0úA]t rhófu 

19. 1f é ueAC An fi|t t)Tof &$ UAt)Ai|tu Aife 

T)oYi coitt é. 

20 1f AOit)mn t)eiú mf An aiu feo A^tif An 
Aimfi|t te Ann. . ceAóu S5RíbneónieACUA. 

1]" Aoibirm í <vp tnbeAÚA 1 n-A)i mb&ite rétr», 37 
UeAc tiA S^oite. 

18. 


— &§ fÁ^Áit riA sgoite. 


ctn-o : a ^ctn-o-reAn 
cttiArA : a gcltiArA 

COUAÍ : A 5CÓUAÍ 


cupÁm : h\i]\ -gcup^in 
cLócaí : bii|A -gctócAÍ 
concÁn : mr An gconcÁn 
CÍOnA1*0 

niji*o 


geitno 
pAttn 5 


C]\OCA*Ó 
IHA-gAT) 


UApA1*Ó 
riUCA*Ó 

1. HtiAift t)íof nA CAitíní A5 f A^Ait riA fgoite 

if mojt An steo tríof aca. 

2. Cío^Ait) a sctnx) 5|ttiAi5e. 

3. CtHJVTO flAjt ÍAft A gCttlAfAlt) 1. 

4. tfijro a gctHT) tAtti 50 gtAn. 

5. Ctii|HT) a gctiro toAiféAt) Afi a gceAnnAit). 

6. toíonn ctnt) aca fom mit>, -\ ctnx) aca twi, 

1 curo aca t)|teAC 

7. pAgAtin f1AT) A SCÓUAÍ T A gCtÓCAÍ. 38 
8. t3T0T)Att-fAn Afl CflOÓAT) Afl tAOlt) Atl 

t)AttA Afi f eAT) An Lde. 
9. T)etfi CAttTn 615111 ujté ítiasat) stifi f Attnj 
SojtóA tlí T)tnnn cutT) u>o tia ctocATt). 

10. "tlí tnife fAttng t)tifi gctocAT-fe. 1 f í 

STte 11T Atjtu T)o fimne é," Ajtf a SojtcA. 

11. "£éAc/' A]tf a STte, "tií úAints mime Ajt 

tnt 1 njA|t T)0it) ; nA ctnjt mttteAn 
x\jt T)Aoimt) ette, a SoftcA." 

12. Ca a gCtHT) COf VUAt UApAtt). 

13. UitiT) nA CAttTnT 50 tétfi a t)Atte gAn 

fUAT). 

14. t)Tonn An ^oeAfij; 1 ngnntf jac mnne aca, 

AJ T)ttt tfUeAC An T)OfVUf. 

15. " A|\ ctnjt ui5 tnfge Ya ctueAt, a rhAtAtfi, 

a gfiAt) ? Ca ocjtAf ojtm f ém, t a|\ 
tlOfiA/' AfifA STte tlT Atfiu. 

16. "CutfieAf, a Stte, a teAnt)," Ajt fAn 

tíÍÁÚAtfl. 

17. " Ca An f eott mf An ^cojtCAn A5 f hicat) 

Afi An uemtT)." 

18. " Stn 1AT) t)tifi gctipAm uttAtfi A|t Ati 

SCtAfl/' 

19. "tlAó Aott)tnn t)eit A5 T)tit ctmi nA 

fjoite a HOjtA," AfifA STte. 

20. " HT f eAfi|\ t)ett A5 mit Ann Via A5 

UeAÓU Af," AjtfA t10|tA. 39 19._A5 ctin ptlAUAt. 
pÍOp<NÍ 
pÓCA1 


: a bpiop&í-fAn 
: a bpócAÍ-p^n 


pÁinc : mr &n bpÁi|\c 

pott : mr &n bpott 
r 

C( 

t 


&1C1*0 

^ic-pe 
eiceA*o 


rtn'óp'o 

cUvróe 
j\Ámní 


iomAi]AÍ 

mÁitinib 

cimi^jin 


*oúnA*ó 
1 mb<\n&c 


rjeAtÁm 
péifie 

PflÁCAÍ 1. Ca TDiAtmiAtU) Agtif GAmonn &§ ot>Aij\ 

inf An trpAittc fm úuAf. 

2. CTm gtijt Ag ctm pf\AUAT aua ftAD. 

3. Ca T)iA|\mtnT) Ann ó'n ttiAn fo cuait) 

ú<\fiAinn. Ag DéAnAm iomAi]\T. 

4. t)T péi]\e capaU Aguf céAcuA Aige. 

5. £tiAif\ fiAT) 5|\Af Atn, i fimne fiAt) t>Af j\ 

5ac iomAi|\e fiétT). 

6. Ca fiAtnnT aca tntmi. 

7. Ca mAttTn te uAoit) jac mnne aca. 

8. Ca fgeAtAin 1 n-A mAitTnTt) aca. 

9. T)éAnAtt) uofAC Ag t>tm tomAi|\e. 

10. Saiúit) nA t\AinnT tpx) An iomAt|\e. 

11. T)éAnAnn jjac Dtnne aca pott te n-A 

|\Ainn. 40 

12. CAiteArm fé fseAtAti fTof inf ah bpott 

13. Ca ceitfe ptntt a|\ teite<yo ha 1noniAif e. 

14 teAtipAro off a 50 mt>ert> cfioc Ajt 
tomAif e aca. 

15. Surófro te 1iAif ah ctvVróe. 

16. Ctnffro a tAiiiA 1 11-A DpóCAít) -] cOgfAra 

ahiac a bpíopAT. 

17. t)éit) 5^t uot>AC Annfom aca. 

18. S111 6 *0lv\fniA1T) O5 'l1A 1T01ATO, -] Ul1A1f- 

5111 Aige. 

19. Ca fé A5 mlHAt) ha bpott. 

20. flí niAit te ThAfmAit) 05 A11 ot>Aif fin, 

niv\f x)eif fé fém 50 mtoéTú piAn 1 
n-A a x)f tnm 1 mt)Af ac. ccacu S5iiíbneóinev\cuA. 

U^ *Ok\|mikm*o 6.5 ■oéAriATÍi iom&ij\e Annpm, 41 

20.— ins Att mbAite món. 

ptnt : ah cpínt peo 
ftige : An cptige peo 


ppÁit) : *oo'n qppÁit) 
popA : ipe&p ^n cpiopA 
UAÍ^C 
ÓU<V0 A|A 


péit)ip\ 
-oí-pe&c 


ciomÁin 

pop<NÍ 


TTlACAncSAOip 
oi|\eAT) 1. An CéAT) UAift fUAtfi ^ tThCeÁt íTIac ati 

uSAOifi irif ah tnt)Aite mó|\, t)T eA^tA 

Aift 

2. t)í a AtAifi 1 n-éinpeAcu teif i UAtAC 

COIJtCe A|t Att JCApAtt A1ge. 

3. CtlAlt) f1AT) fTOf Att CttOC m0|\ -] AttttfOltt 

IfUeAC fA T)flOlCeAT) Att í)ÓÚA1fl 1Af\A1tttt. 

4. CttATÓ flATD IfUeAC Att Uff A1T) AftT). 

5. t!)T flOpAT Afl 5AÓ UAOt) T)et1 UfflÁIT). 

6. CottttAic f é T)Aoitte A5 Tmt ifueAc iohhua 

1 Ag UeACU AtTlAC AfUA. 

7. T)'of5Ait fé Att ufíttt T)eAf. 

8. T)'of5Ait fé Att ufttit Cté. 

9 3 X)0 teAÚ Att T)A fíttt A1f . 

10. tlT fACA fé fUAtti fioirhe fin aíi oifieAT) 

CéAT)ttA T)A011ie 1 n-AOtt A1U AttlAW. 
11. CUAlt) A AÚA1|\ IfUeAC 1 flOpA, 42 

12. ÓAit fé UAtnAtt Ag CAtnnu te feAfi An 

ufiopA. 

13. CÁmts fé aitiac AjtTf Agtif cttAT)Afi 50 

T)uT Ati mAftgAT). 

14. "Óíot fiAT) An cotfce 50 rriAit Atin. 

15. £)T An u-AtAif fAfUA "| t)T ITlTóeAt fém 

fAfUA. 

16. "An féiT)tjt teAu-fA An DotAf a t)Atte 

T)0 'ÓéAnAltl AtriAC ? " Ajt f A11 U-AtA1f 
17. "11T félT)1f, A AtAlf," AffA tTITCeAt, 

"rriAjt nT't aví t)OtAf TrífeAc." 

18. CtiAtt) ftAT) 1 n-AtjVoe, "i ttotnAtn fiAT) teó. 

19. HTof t/fAT)A 50 t* A1t) t^At) A5 bAite. 

20. t)T tTITóéAt mf An tnt>Atte mojt 50 mtmc 

fom -| ua eOtAf nA fttje 50 mAtt 
Ai^e Anoif. T)é&n gAC mte §nó 50 cúpAm&c, 43 21. — 1 tneASg tiA tnbtÁú, r/tnt : nAc topnt? r/UAi]i : &n br/u&in ? 
]:tiAi]i : 50 br/UAiri cméVl 
cuiLe&r.n bLÁc&nnA concoi^ 
Aicne LéijeArh 
Leir*je 1. Ca 50|\u t>eA5 AgAmn-ne UAOt) tiAfi t)on 

ui$. 

2. An t>pACA uu ttiAtíi é ? 

3. 11í fACA. Cat) ua as ^Af Ann ? 

4. Ca c|\Ainn nt)Att, -| fméA^A, i cjtAinn 

|\0f, -] An tnte CméAt t>tAú Ann. 

5. 1f rriAiú iAt)-fAn, aCu nAc tvptnt T)A1|\ 

AgA1t) ? 

6. Ca, Agtir ctnteAíin A^tir cott. 

7. 1f t)eAr Ati aiu í niAjt r^- 

8. ir eAt) ? r^ SAttittAt). 

9. ftíonn toeAóA A5 m'AtAijt Ann. 

10. 1r mimc t>o t)í *óa Co|tcói5 ^oéAj; Aige. 

11. bíonn nA toeACA A5 ot)Ait\ 1 ^c An tAe. 44 

12. Ca Aitne rhAit aca aj\ m AtAifi, n if 

^oeACAif X) Aon mnne eite mit Via 
n-Aice. 

13. CeAtg ceAnn aca tnóifTn Aon tA aiíiaw 

14. if AnnAtti tiA|i Ann fom í. 

15. 1f mmic t)Tm féw Ann fA SArhfiA*ó. 

16. bionn An gfUAn ue, n ^n Aimfijt t>f ca$, 

1 nA t)tAtAnnA Ag f Af. 

17. t)Tonn mo cmx) teAt)A]i AgAm, ~\ mé, ja 

téijeArii. 

18. t)Tonn uu a$ ot>Ai|\ aj\ nóf riA mbeAc. 

19. t)ím, Aguf nAC feAf j\ fm Via teifge 

*oo t>eit of m ? 

20. 1f feAfjt 1 t)fAT). teAn oj\u mA|\ fw, 

-| nT t>AO$At TH11U. ccacu ssRibneómeAóuA. 45 
An Spi-oeóg. 

22.— Ati spi-oeóg. bjioUlAig 

bÍ0*Ó5CA 


rproeóg 

-ppne&^&t) 


t)o fnót> 
pvnncín 


]\AbAin 
coi*óce 1. A émTn gAn ceitg 

An t)ftottAi$ t)i5 T)ei|i5 ? 

^tiAijt uu feitt) mo cjtovóe ifuig ; 
rií t)íonn ofiu fgAú 
tioirh peAfUit) nS. rhnAit), 

1f t)Tonn iia pAifoT ^5 gtiróe ojtu. 

2. ÚAini5 un mroé 

Ctrni m ptnnneóise péw. 

1f T)o tbtnjtuTn $té t)o t)T a^au; 46 

ptiAifi uu X)o cwm 
Agtif T^imtig ut3 Annfoin 

A5 fpfieA^AT) T)0 ptllflU A|tTf t)Am, 

3. 1f mAit Uom T)o fnóT) ; 
if bmn tiom T)o §tófi ; 

T)o gnAoi tiom f óf if Aoitnnn ; 

CAflfl gAC tnte tá 

"00^' feicfmu, a sjiat), 

Ajtif ctnfif eAT) fiórhAU f Aitue if míte. 

4. A fpiT)eos tteAg féirn, 
1f gAfUA X)o téim 

Ó 5^15 50 5615 50 Dío^súa; 
Ó, T)ia teAU f ém, 
1f tmn-ne 50 téifi 

1f ge f Aí)Atn t> a fiéifi fm óoróóe. 47 Atl T)A|1A CU1D. CAjDaVI CAÚA1I. 23: CAÚAt AgUS A CAPAtt. CaúaI 
Oibne 


U&fin&in^ 
mtnnéiL Sm í CApAtt ÓAt A1t. 1f tA1|\ í, T 1f 

cwnue 50 í)ftnt cion mOjt A5 CAtAt tnjtfVL 
T)ei|t fé nAó Gftnt tAi]t mf An uíf, if 
peAfifi Via í. Ca fí gtAf. 1f í t)íof fÁ 
ÓAtAt as *otit 50 *ouí An t)Aite mOit i Ag 48 

ueAcu a t)Aile. bíonn fT Aige A^tif é A5 
ot>Ai]t f a p^ 1 t^ c 5^ c ^a. t)íonn fí Aige fA n 
5CAft|\ A5 UAjtftAinj; nA mónA a t)Aite. Ca 
ceAnn x>eAf aicl Ca t)a ftnt Vi-a ceAnn. 
Ca t)a cttiAif t]i|t|ti. Ca ceitfie cofA pthti. 
Ca mong ^ónt) tnj\j\i aj\ t)Aic a mtnnéit. 
CtigAnn CAtAt Aijte rhAit t>i, 1 if í aua aj 
f éACAinu 50 T)eAf Agtif 50 fUm, t>Ait o T)ia 
ui|t|ti. CtijAnn CAtAt fétn tnAt) Agtif *oeoc 
5AC Aon tA t)ic II í t)íonn fé cjuiait) tnjtfu, 

mAfl t)10f A tAn T)AOine A]t A JCtHT) CApAtt. 

Ca a fiiAn fom tnjvfi mAjt if cium focAifi 
T)o-§nT fT ot>Aif\ 5AC tAe, -] uá sj\at) mójt 

A1C1 T)0 ÓAtAt. CeACU SgllíbneÓmeAUA: Ctnn ríor *$ vo ftwti 
An tnte jpoc&t r^ ce&óu ro 50 brtnt c n-A úorAÓ, 

CeiSUeAmiA : Cia hé reo jtin teir An cAp^tt ? 5 01 *°é 
^n 'o^c í ? An brACA uti ni&m cAp^tt gt&r ? Cé mé<yo 
cor, ftnt, cttiAr -]C aici? C<yraé An jiut> é reo pÁrAr &n 
itiuméAt c<vp&itt ? Cé An gnó bior aj c<yp^tt CAÚ&it 
•ÓÁ •óé&ruvm ? An nx)é^nAnn rí jiiit) aja biú eite ? Cé An 
rÁú 50 mbíonn rí aj ré&c&mu óom niAiú rom ? A11 
mbíonn jac uite *óuine mAti C&ú&t? n<vó món An nÁine 
-óóib é? 49 
24: Att bttUAC HA llAftAim ^b&nn 

fjxvoÁn 


con&nn 
fjAm&tt CAmAoro aj\ t)j\tiAC tia tiAt)Ann. 1f t)f\eA$ 
geAt An Ia é. Ca An SjviAn 50 tiAjvo mf 
aví fpéi|\ Agtif nrl fgAmAtt aj\ tnt of Af 
5Cionn. Ca An tA An-ue te uAtriAtt t>eA<5, 
Seo pott mo|\ Annfo. £éAC ifueAC Ann, a 
Pat)|\ai5. CTm nA t)fuc. Ac, ua An aiu feo 
tAn ftiAf T)Tot). pAn ro' tofu. 11 a T)éAn 
5tój\ nA uoj\Ann aj\ tnt no t>éiT) fiAT) Ag 
|\it teo fém. Sm t>]\eAC moj\ mit) ifui£ 1 
tA]\ nA HAt)Ann. Ca f é corh f at)a te fHAT)An. 
Ca fé ua-|\ eif mit ifueAC f a n t)poj\u Anoif 
STn AmAC T)o tArh 50 meAj\, a ]Í)at)j\ai5. 
£éAC 1AT) AnOlf . CA f1AT) A£ fut f a n t>poj\u. 

tlT't t)j\eAC A]\ t)it 1 tA]\ íia tiAt)Ann Anoif. 
Ctti|\ uu An fitiAis o|\t\A 50 teij\. CeACU SStlíbneÓmeACUA ; Ctnf f íof Af -oo ftmn 
An mte foc^t fA ce^cc ctiAf 50 fofint f 'n-& cofAÓ 3 

CdSUeAnnA : CÁ juvib An -oÁ JAfún f o ? Cé ah 
f ónc t^e bí Ann ? Ca-o -oo bí f a pott món ? Cé An fÁc 
50 n < out)Ai]AC fé teif beic m& cof c ? CÁ n-oeACAif) An 
bne&c món ? C1& aca if mó fg&'OÁn nó bne^c ? C1& aca 
cuif An ntiAij Af n&bneACAib? Cionntif *oo fimne ré é'r 
An Loirout). •25: Ati lomniti A5«s Ati spVoeós. CAf-.VÓ 

buAine •p'on-ttAT> 

reAn-fDO-pr CArA-ó tonxnro A5ur rpi"o e °5 W & ce1le 
^n cnAoio 1Á 0neA$ ce. t)í ceói An-o 
A5 An ton-out), i ní nAiO ceAt ■oa'oa Ain, no 
triÁ W, níon tetg re Ain 5 e nAto. tlí ntAn 
rm Wti rproems. tlí nAib Ai^e-reAn acc 
ptnnxrn cnlm SAinro, aCc oíoó r e '5* T^"° 
fom 50 mmic. 

"Cé An rÁt," An r^n tontrat), "50 mOíonn 
ctifA com cmm rm- tlí Oíonn a^ac acc 
ponc t>eA5 5 e ^nn, 1 ctá *oá fíon-tU-o. ^éAC 
onm-rA. Cín 50 unnt sut -oeAr Agur ceot 51 

DjteAj ajvo asaiti. Cé Ati fAt haC mtnonn 

AI1 jttTO CéAWIA AJAU-f a ? " 

í§ Ca f otn mAit 50 teójt," Afi f An f piDeog, 
" ntiAijt aua ^xn ía t)|\eA$ Ann. Acu f An 50 
fOttt." 

CAtriAtt Vi-a ^óiato ftn, CAfAí) Aft a cétte 

1AT) A|t An 5C|tAOtt) ftn Ajtíf. tlí flAtt) An 

tÁ 50 t)|teA5 An ttAtfi feo. t)T ftoc Agtif 
fttAcu mOjt Ann. t3T An tonmií) ftocu Afi 
qttt, "i é toeAS nAC mAfQ) A5 An ftptiAcu. 
Acu OT An fproeOg tAn x)o jjteAnn 1 &n 
feAn-pojtu cOawia Aige. 

"A" A|t feifeAn teif An tonmií), "£)T 
ceot tnójt AjAu-fA ntiAi|t t)T An tA tojteAg 
Ann, acu tift 5T05 AfAU Anoif. Ctnfi An 

fUACU fUAT) A]t T)0 CeOt-fA. 1f t>eA<5 ttlAlt 

peAft An $tot|t rhoijt. An ué tf ctthne tf é 
if tniAtne." 

CeACU S5llíbneÓ11ieACUA: "tU irmco, citnne 
•o'ice^r An civiorj," cní hu&ine í n*oiAró a céite. 

CetSUeAnnA : Cé']\ b'iA*o ro t)í aj cAinc ? c^n CApvó 
A]\ a céite ixvo ? Cé An rónc Airnp]\e bí Ann ? C<\roé 
An -oicri]\ tí i*oir\ ceót n<\ beinue ? Cxvo -oulixvipc aii 
Lon-out)? Cvvmé An ^jteAgjiA j:uaiji ré? Cé <\n rójvc Aimp]\e 
bi xvnn, An -o&n<\ tm&irt -oo c^p&t) a]a a céite ixvo? Cia 
&c<\ b'fexvpn ceól ^n tnMjt reo ? Catj -ourjAiru; An rproeóg? 52 23; Atl tAOJ Ó5, LíobA-ó 
teA^At) 


rn&oc&t £)T tltAtt A$nf Conn te céite A5 mit a 
t)Aite n fgoit. 

" Co5A|i ? a Ctnnn/' Afif a HiaUL "ua fgéAt 
ntiA AgAm mnu." 

u CAit)é An fgéAt e," AfifA Conn. 

" Ca," A]\f a HtAtt, " 50 |\H5 Aj\ tnt)0 
tfiAot-nA Ajiéif." 

"1f rriAtt tiom fom t>o ctof, a tléitt/' 
AffA Conn. "1f rriAtt An t)0 T, t)Ait T)ia 

t11f |\1. Cé An T)At AUA Af. An tAOg ? ' 

"CA fT t>An," AjtfA tltAlt, "AStlf t>Att 

T)eA|t5 Ajt a uAot) ^óeAf. 1f Attnnn aví tAO$ T. 
ConnAtc rrnfe Af mAiT)tn T. Cjtoit m AtAtfi 
fAtAnn tnf ft -| t)T ah t)ó 5A tTot>At). ÓAit 
mtfe xrnt Ajt fgoit Annfom. t)A triAit í>tnu 

UeACU A£t1f AtÍIAf C X)0 t)dt AJAU tI1f j\t." 

"tlí 05 tiom tmt Anoif/' Af\fA Conn. 
u T)tit3Atfu mo mAtAtjt 50 mt>éAt> ctnx) W11 
rhAOtAt t)Amne traróe nttArh aici ^óAm, UAf 53 

éir ueAóu ó'n rsoit T)&m" AfVfA ThAtt. 
u CA|tit tiom-fA Anoif 1 t3Tot) ctnT) T>e 

AJAU-fA. 

"t)A rhAit tiom xmt teAu/ ? Aj\fA Conn, 
f acu ní TpéAiDAim é ? mAfi ua m'AtAij\ A5 An 
mbAite mófi, -\ ua a|\ mt)A pém 11x15 Ajt 
peAT) An tAe. 50 j\aií) míte mAit a^au. 
St^n teAU Anoif, a tléitt." 

"StAn X)é teAU," A|\fA tliAtt. CCACU SSRÍbneÓmeACUA : Ctnn po^ a^ "oo flmn 
An tnbe foc^t r^ ceAÓu cuAf 50 brtnl r> 'n-^ úorAÓ. 

CdSUeAnnA : n^c ^h rgéAl niiA A5 niotl? Cé 
&n r^éAÍ nu& bí Aije? Cé An rónu L^oij í, b-AmeAnn 
no rineAnn ? Cé An rÁc jur» cuh]a AÚAin HéilX r\ót<ynn 
áip|tí ? Sít tli&lt Conn vo úv\bAinu a tjAile Leir; cé An 
rÁc ? An n*oeAÓAiT) Conn te n-A coir ? Cé &n rÁc? 
54 27 :— CAU SÍte. S i ri AreAc 


pmrínít» 
Ainuín 1f m<Mt Ati gi|\|\feAC í STte. Ca cau moj\ 
t)Án A5 t)Aite aicl 1f mOjt An cion auá | 

A1C1 Aj\ An JJCAU fO. £t1A1]\ fí 111f AT\ Ut1v\1Ú | 

é UAtriAtt rriAiú fom. Ca jaoíua mAÚA]\ 
STte mf Ati uuaiú; ua peifmi aca Ann. Cuait) 
STte Ajtif a mAÚAifi aj\ ctiAi|\t) Ann. t)í 
feAn-CAU aca Ajnf ufii cmn x>o ptnfítiít). 
t)T An feAn-cAu 1 ceAíin do nA Cv\UAit) 05 v\ 
t>An, -] t)T A11 T)v\ cau 05A eite tJjteAC. 

" C05 teAU ceAtm u>o ha CAUAit) 05 a f om ? 
a STte, a curo," AfifA toetvti ah utge tét 
"1 X)ém caiu 50 teófi ASAinn fém." 

"1f é A11 cau t)eA5 t)Án t)éAf AjAm-fA. 
1f feAffi tiom é nA n^ caiu t)j\eACA. 30 
j\Ait> mTte mAtt ajjau, a AinuTn," Afif a STte. 

Ctis STte A11 CAiuTn téi 50 T)uT Ati t)Atte 
mOfi. Cv\ fé A5 f v\f fiiAtii o fom -\ ua fé 
'n-A Cau moj\ Anoif. CtijAnn STte t)Ainne 
vo 5ac tnte tA Af ctipÁti. Ca sjiaí) mOj\ 55 

M$e Ajt STte -] ní rriAiú Leif peAfig *oo Cu^i 

U1|\j\1. 13T0T) tUCA AgUeACUCUCA, ACU ThAflt) 

<\n cau Ati ctni) if mo aca, t cuato An cvnt) 
eite 50 T)uT aiu 615111 eite. S50Ú if Ainm 
x)o cau Síte. CeACU S5mbneÓ1ReACUA: "5nó caic Luc «oo 

CeiSUeAnnA : 5 01t) ^ Ari c-Aimn *óí aj\ cac Síte? 
CÁ bpu<yi-p rí é? Cé hu«M"ó? Cé rhéovo cac bí Atin An 
•ocúr ? Cé rhé<yo bí Ann 'n^ *óiAró pn ? Cé &11 ^níorh 
x)0 rnnne cac Síle nuAip T)"£Ár ré rtuvp? 
L> 3 Caoijm§ Cuirtrs, 28: caoiri§ ctnrm tom-pA'ó 


btií-pcín 


e&jAfi&T) 


caoi -p--peóiL 


CA01t\lg 


-pAiri^p\ 


héxvoAÓ 


— Sm iat) caoi|\i$ Ctnnn. Hac DeAf iat> ! 
CÁ caoj\a eite A5 Conn t)a uaí)aii\u 50 t)uí 
An t)Aite tnófi. Ca Conn aj\t) acu uá An 
cao|\a t>eA5. Ca a cOua ntiA Afi Conn, i 
ftAU Vi-a tAiríi A15C Deifi fé nAC rriAiú 
teif T)ut 50 *ouí An t)Aite rnOt\, acu if T)Oi§ 57 

Uom féw gtitt m<vit. An mtoéit) ptmnu Aige 
Att An gcAoittij; ? tlí't a pof fow A5Atn, 

ACU 1f £115 ptmtlC T. CA tOtrifAT) fAT)A 

pij\|ti. 1f *ocAf An jttro otAnn. tlT Monn 
fT ufom. Ca otAnn t)An -| otAnn mit) Ann. 
T)éAnuA]t mofAn eA]tftAt) ■ól 1f T Ajt n-otAnn 
fém aua im' couA-fA, 1 im' t)]tTfuTn. Ctig 
mo rhAtAifi An otAnn 50 t>uT An mtnteAnn, -] 
tAini5 fí AtriAc 'n-A tiéA^OAó >úeAf. Cuaií) 
rmfe 50 t)uT An mtnteAnn téi, tA, i connAic 
mé nA fijt 50 téi]t A5 otoAijt. bAt) tfiAiú 
tiom-fA t)eit A5 ot)Ai|t 1 mtnteAnn. Ca 
peOit triAit 1 5CAOi|ti$ Ctnnn, t)Ait 'Óia 
rutttfii. Ca fí ^ArhAjt. 11 aó t)ftnt Ainm fA 
teit Ajt An t)f eoit tlx) ? Ca, CAoijt-f eOit. CeACU SgRÍbneÓmeACUA : "1r í An n-oUnn rém 
auá im' cóuA-rA 1 im' bnírcí^." 

CeiSUeAnnd : CÁ brtnt Conn a$ mtt? Cat) uá Aige? 
Cionnur uÁ ré gté^ruA cum An Airtnn? Cat) ir "0015 LeAu 
00-jeAbAif) ré An An ^CAOinij ? AbAin ntm *oo-jníúeAn 
&r oÍAinn ? -put) eite ? CÁ npéAnuAn An u-éAt)AC ro ? 
An brACA uú mtnteAnn f\iAm ? 53 29 : cótfiAitieAtn Atmsme -] AI1151T). SeAcuriuMne 


Luj;n<vpA 


Cé<voAOiri 


Vógni^r 


ThxVjVOAOin 


JJeiriineAVÓ 


T)orhnAig 


— Cé rhéAX) ía fA ufeACurhAin ? 
SeAóu ía. 

At)A1fl 1AT). 

T)ia tuAtn, T)1A íT!ai|vu ? TMa CéAT)Aom, 
TíuvfvoAOin, T)ia HAome, T)ia SAtAtfm, TMa 
T)ottmAi$. 

Cé rhéAt) feAcurhAin f a mí ? 

Ceit|\e feAcuttiAin. 

Cé ttiéAT) tní f a m0UAt)Ain ? 

T)A tílí T)éA5. 
At>A1|\ 1AT). 

eAnAt|\, peAl3|\A, ITlAfiuA, Ait>]\eAn, beAt- 
UAtne, ITleiteAtti, ttíL, tnjnAfA, tTleAt)ón, 
pojrhAi^, T)ei|\eAt) £05rhAi|\ ; SArhAtn, &$vtr 

1l0T)tA15. 

Cé tiiéAT) mí f a fiAtte ? 

Cfu ttií. 

Cé rhéAT) fiAtte f a tnDUA^óAin ? 59 

Ceitfie ]\&te. 

At>A1fl 1AT). 

BAfijtAC, SAiri^A^^ojrhA^, Agtif J 01 ™! 16 ^ 

Cé rhéAT) pmsmn 1 f 51111115 ? 

T)a pm^inn x>eA5. 

Cé rhéAX) rsittm^ 1 t>ptmnu ? 

pce f5illm5. 

Cé mé&T) cofiómn 1 t>ptmnu ? 

Ceitfie cofómn. 

Cé méAX) teAú-cofiomn 1 toptmnu ? 

Ocu 5cmn. 

Cé rhéAt) f5itlm5 1 teAt-ptmnu ? 

T)eic f5iUm5. 

Cé rhéAD f5iUiti5 1 teAú-cof omn ? 

X)a f5 lU;m 5 1 f t 16 ^ (f 6 P 1 $tie). 60 
30: An céinín ati An gctiAoith Cjioi'óe 
CAiceAtrs 


éifce^cc 

éxVOCflOTTl 1, A emín tng Attnnn 

1 n-Ai|voe aj\ An gqtAOit), 
bíonn T)o ceót-fA sac tA 
&£ cujt AtAif im' cjioi'óe. 2. SAn neAt) uá t>o céite 

50 tiéA^outiom 'n-A fnróe, 
1f t)Tonn fí A5 éifueAcu 
teAU pé^ triAjt a mt)íji. 61 

3. tlíott t/f a*oa tiom tA 

1tif ^n aiu feo Via mbím, 
lf a CAiteAtti A5 éifueAcu 
te^u pém A|\ Ati 5C|tAoit), 

4. SotiAf ofiu a éitiín 

An r>éilTn fió-írmn ; 
T)ia teAU-fA if te'Q 1 céite 
1f T^aú T)é 50 fuxtt) tmn ! 
Date Due 

Ain 
lAm 
íon 
-/10 n 

LlOTl 
u'nn 
'iúm 
. 10f 
r°r 
1tJ 
Ae 
v hóirve 
- 0111 
Lóiti 
50111 
I 


hthLinn 
I 

! 


- 11A11 
buAii 
fUAin 
- 11 if 
I 


III | 

CtJlj* 

cfjir 
te 

v. 
1. 


- A1U 

nAiu 

CA1U 


TlA lilpní 
- iAn 

T>1A11 

miAn 


- rjin 

cvjin 

miu|\ 
„_ — _^=« — 

63 32 : uÁibteACA córhAmníi A 


•oó 


ir 


A 


crví 


t 


A ce&c<yif\ i]" 


A cúij5 


1 f 


1 


— 


3 


1 


— 


4 


1—5 


1 — 


6 


2 


— 


4 


2 


— 


5 


2—6 


2 — 


7 


3 
fí 


3 

6 


3 7 


9 


8 BOSTON COLLEGE LIBRARY 
UNIVERSITY HEIGHTS 

CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may he 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book ke; c 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn vti 
bis card and for all fines accruing on the same. 64 
, : AnÁ.Ulf-^'Ó LlUIH 

(AnÁttngée) 


^tJÚ-Ainm 


1 ^ 


bo 


nó 


be. 


c 


co 


jy 


ce. 


X) 


T>OT) 


>> 


'óeix). 


V 


poi? 


3) 


peip. 


5 


505 


j> 


5^15- 


m 


mo 


j j 


me (cní-o An crnóm.) 


P 


pop 


)j 


peip. 


s,f 


sos 


,. 


seis. 


t 


tou 


? » 


teiu. 


r»5 


1150 


nó 


nge. 34: ponCA. 
An u-Ainm An LÁn-ponc. 

An ponc goc^. 

An Le&c-ponc. 

An ponc e&finb&iU,, (An cAmÁrrrnj 

An ponc óeirce. 

An ponc lonjAncvVir. 

An ponc uaccaiji. 

An ponc ceAnj&it,. 

An ponc pvoA. 

An píneA-ó pyo&. 

A11 com&ncA T>eAltnjce. 

An com&nc^ lArAcc^. 

An ponc AnÁtmjce.